Публікації

Анонс он-лайн конференції для заступників директорів

Зображення
Шановні колеги!
02.06.2020 о 12.00 в групі "Методична робота" ( Skype)  буде проведено конференцію щодо оцінювання учнів під час дистанційного навчання.
- Види оцінювання.
- Заповнення класного журналу.
- Оцінювання освітніх процесів тощо.

Під Локація "Концептуальна" Д 04 #Transfer mistechko

Зображення
Для заступників директорів з методичної роботи в рамках 4-го освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей "Аналітичні інструменти сучасної освітньої діяльності – 2020 (Підлокація "Концептуальна») було проведено он-лайн конференцію «Концептуально-контекстуальні моделі управлінських рішень та їх візії у контексті трансформаційного лідерства як умова ефективної модернізації освіти». Спікер Боднар Оксана Степанівна, д.п.н.,доцент,професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В.Гнатюка звернула увагу на оновлення методичного сервісу в межах кожного навчального закладу, на професійні ролі заступника директора з методичної роботи, на складові успішної методичної структури школи. Також, як зауважила спікер, управлінські рішення залежать від багатьох чинників: відправильно обраної моделі, від чітко окреслених вимог до рішень, від алгоритму «розгортання» управлінської аналітичної думки. Слухачібули ознайомлені з правилами прийняття рішень, креативними методами то…

«Альтернативне оцінювання учнів у позаурочний час» (Д#04 Transfer mistechko)

Зображення
19 травня 2020року в рамках 4-го освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей "Аналітичні інструментисучасної освітньоїдіяльності – 2020 (Підлокація "YouTube" ) для педагогів, які працюють з обдарованими дітьми було проведено вебінар «Альтернативне оцінювання учнів у позаурочний час». Нова українська школа змінила парадигму освіти на компетентнісно-орієнтовану, в якій акцент робиться на практичну спрямованість навчання, підкреслюється роль досвіду, уміння застосовувати знання не тільки в умовах безпосереднього освітнього процесу, але й у нових, нестандартних  ситуаціях. Специфічні особливості компетенцій "вимагають" зміни також і технології контролю результатів освіти. У цьому випадку традиційні оцінювальні засоби доповнюються системою інноваційних. Одним з інноваційних інструментів вимірювання компетентностей школярів підліткового віку є Програма міжнародного оцінювання учнів – PISA. Дослідження має на меті визначити рівень компетентностей, тобто здатні…

Тренінг "Метод тестів у системі педагогічних вимірювань"

Зображення
15.05.2020 року відбувся он-лайн тренінг для заступників директорів освітніх закладів з методичної роботи "Метод тестів у системі педагогічних вимірювань".

У педагогіці і психології таким інструментом психолого- педагогічного вимірювання є тест. Тест – слово англійського походження, означає спроба, дослід. Тест – це сукупність тестових завдань, підібраних за певними правилами для вимірювання деякого кількісного показника, а тестування – це процес вимірювання кількісних показників за допомогою тесту.
За особливістюподаннязапитань тести поділяються на:
uпрості uтести типу інтерв’ю uадаптивні тести uодношкальні
uбагатошкальні Технологічні етапи створення тестів: uСтвореннястислогозмісту тесту (тестовийпроєкт); uНаписаннятестовихзавдань; uПроведення тестового іспиту; uОцінка та вдосконалення тесту; uІнтерпретація та оцінкатестової методики. Детальніше: див. Презентацію за лінком:
https://drive.google.com/open?id=1Fn6j8Id3ev1i1_xjQdpRqJmVl8Ls1YblАнонс тренінгу 15.05.2020 року

Тренінг для заступників директорів із методичної роботи. Метод тестів у системі педагогічних вимірювань. Початок о 12.00 15.05.2020 Skype, реєстраційний ідентифікатор буде надіслано в групі у Viber матеріали тренінгу будуть розміщені на блозі одразу після он-лайн тренінгу https://gnatukvu.blogspot.com/
Гнатюк Ю. В.

Режим дистанційної роботи заступника директора ТКМЦНОІМ Гнатюк Ю.В.

Зображення
Режим дистанційної роботи заступника директора ТКМЦНОІМ Гнатюк Ю.В. (на період до 22.05.2020року) Щодня – з 8.00 до 17.15 год Обідня перерва – 13.00-14.00 Консультування – в групі «Заступники з методичної роботи» або за мобільним телефоном. Дистанційні заходи, зазначені в органайзері, проходять в Skype, в групі «Методична робота»

Анонс заходів для заступників директорів з методичної роботи в рамках 04 T"mistechka

Зображення
YouTube-канал
Альтернативне оцінювання учнів у позаурочний час Педагоги, які працюють з обдарованими   дітьми 19.05. 10.00 YouTube-канал https://www.youtube.com/channel/UCpOjEGYipd8a4EXHzEM4rMg/ Гнатюк Ю.В., НесмашнаГ.Є., Сеньків В.М.


20.05.2020р о 12.00
Концептуальна Концептуально-контекстуальні моделі управліньких рішень та їх візії у контексті транс-формаційного лідерства як умова ефективної модернізації освіти»