Міністерство освіти і науки України надає рекомендації щодо завершення 2023/2024 навчального року в закладах до початку нового навчального року.

 До уваги керівників місцевих органів управління освітою та керівників закладів загальної середньої освіти!

Міністерство освіти і науки України надає рекомендації щодо завершення 2023/2024 навчального року в закладах до початку нового навчального року.
2023/2024 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти
завершується в умовах правового режиму воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року. Строк дії воєнного стану продовжено на 90 діб (до 12 серпня 2024 року) відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2024 року № 271/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 8 травня 2024 року № 3684-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Міністерство освіти і науки України, (далі – МОН), місцеві органи виконавчої влади здійснюють відповідні кроки щодо безпечного та організованого його завершення.
Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» під час дії воєнного стану в Україні тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня
2023 р. № 782 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні» встановлено, що 2023/2024 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти триває до 28 червня 2024 року.
Законом України від 8 листопада 2023 року № 3438-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року», скасовано державну підсумкову атестацію у2024 році.
У відповідній графі додатку до документа про освіту робиться запис «звільнений(а)».
Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти наділені автономією, що полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.
У межах автономії закладів загальної середньої освіти в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, в червні 2024 року за потреби може бути продовжено освітній процес відповідно до освітньої програми і навчального плану закладу освіти та/або можуть проводитися індивідуальні/групові консультації для учнів, організовуватись окремі класи з метою опанування навчального матеріалу базових предметів та подолання втрат у навчанні через війну.
На безкоштовній освітній платформі «Всеукраїнська школа онлайн», створеній МОН для дистанційного навчання, розміщено уроки з усіх предметів шкільної програми.
Педагогічні працівникиможуть використовувати діагностичні тести, розміщені на онлайн-платформі, для визначення прогалин у результатах навчання учнів.
Рекомендуємо користуватися можливостями освітньої платформи «Всеукраїнська школа онлайн» для навчання та діагностування прогалин у навчанні й організації роботи для подолання освітніх втрат та розривів.
Це також своєрідний інструмент планування роботи вчителя на
також своєрідний інструмент планування роботи вчителя на початку навчального року.
Водночас у регіонах, де існує висока загроза для безпекової
ситуації, освітній процес може бути завершено раніше, або може бути прийнято рішення про зміну форми його організації.
В умовах воєнного стану особливо важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти, зокрема, в установленому порядку перевести їх на наступний рік навчання, видати документи про освіту.
Акцентуємо увагу, що відповідно до абзацу третього частини четвертої статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту» не потребують окремого визнання закладом освіти результати навчання, отримані дітьми у закладах освіти країн тимчасового перебування, де впроваджувались українські освітні програми.
Зауважуємо, що рекомендації стосовно особливостей оцінювання та зарахування результатів навчання учнів, переведення на наступний рік навчання та отримання документів про освіту надано в Методичних рекомендаціях щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні, затверджених наказом МОН від 15.05.2023 № 263.
Оскільки тривалість навчального року в країнах тимчасового
перебування українських дітей часто не співпадає з тривалістю навчального року в закладах освіти України, для учнів, які одночасно навчаються у школі країни перебування і в закладі освіти України, річне оцінювання країни перебування і в закладі освіти України, річне оцінювання може бути проведено перед початком наступного навчального року з урахуванням
результатів навчання в закладі освіти країни перебування та з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв'язку.
Оцінювання результатів навчання учнів, які здобувають освіту за сімейною, екстернатною формою навчання, здійснюється
відповідно до Положення про індивідуальні форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого2016 року за № 184/28314.
Вручення випускникам 2024 року, які тимчасово перебувають за межами України, документів про освіту та додатків до них, здійснюється відповідно до Порядку міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню, повну загальну середню та професійну (професійно-технічну) освіту,
виданих в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України від 12 квітня 2023 року № 419/165, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня 2023 року за № 986/40042.
Освітній процес у 2024/2025 навчальному році в закладах загальної середньої освіти рекомендуємо організувати в звичайному (очному) форматі.
Якщо місткість укриття закладу освіти, установи чи організації, в якій забезпечується укриття учасників освітнього процесу, недостатня для їх одночасного перебування, можна організувати навчання позмінно або в змішаному форматі (передбачає організацію навчання учнів шляхом поєднання
навчання в очній (денній) та дистанційній формах, визначеній розкладом навчальних занять в закладі освіти).
Крім того, залежно від безпекової ситуації обласними державними (військовими) адміністраціями може бути прийнято рішення про здійснення освітнього процесу у дистанційній формі.
Звертаємо увагу на дотримання ефективного та раціонального формування інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану під час планування освітнього процесу.
Зважаючи на поточну ситуацію, просимо при підготовці до нового навчального року вжити додаткових заходів щодо безпеки учасників освітнього процесу шляхом облаштування укриттів, підготовки та проведення навчань і тренувань щодо дій під час загроз та виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру.
У зв’язку з можливими перебоями у постачанні енергоносіїв
рекомендуємо при підготовці закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період розглянути альтернативні варіанти забезпечення енергоносіями.
Наголошуємо, що в умовах воєнного стану пріоритетом під час
організації діяльності закладу загальної середньої освіти є безпека кожного учасника освітнього процесу.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Розробляємо дорожню карту педагога

Як сприяти розвитку методичної компетентності вчителя ЗЗСО

Оцінювання ефективності використання ІКТ під час навчального заняття