Ноосферна педагогіка як засіб формування вчителя Нової української школи

23 січня 2019 року на базі ТЗОШ №24 відбувся коучинг «Ноосферна педагогіка як засіб формування вчителя Нової української школи» для заступників директорів шкіл з методичної роботи.  Учасники інтегрованого засідання мали змогу ознайомитися зі змістом, принципами та формами ноосферної освіти. Інтерактивні вправи, валеохвилинки, асоціативні ланцюжки в практичному форматі показали наскільки вищезазначена методика рокріпачує мислення педагога та учня, покращує результати процесу навчання. Учасники засідання підкреслили, що ноосферна методика скорочує час навчання у 3-5 разів, розкриває внутрішнє «Я» дитини, має здоров»язбережувальний ефект, зростання мотивації учнів до навчання, розвиток творчих здібностей, формування цілісного мислення в учнів.
Ноосферна педагогіка сьогодні – це альтернатива традиційній освітній системі. І використання її елементів  при викладанні предметів – вибір кожного педагога. Але вибір правильний, цікавий та дієвий!
Щира подяка методисту ТКМЦНОІМ Ковальчук Любові Методіївні за представлені матеріали щодо впровадження біоадекватної технології в освітній процес!

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Розробляємо дорожню карту педагога

Як сприяти розвитку методичної компетентності вчителя ЗЗСО

Оцінювання ефективності використання ІКТ під час навчального заняття